ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - CAR QUALITY SERVICE