ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - ΑΝΤΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ