ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ - MALIGIANNIS GARAGES