Διεύθυνση:
ΣΚΟΥΖΕ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
18536
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:
2120002131